HC toalett

Toalett for funksjonshemmede

Tilgjengelighet

HC toalett finnes ved toalettanleggene i 4. og U. etasjen.