Miljø og samfunnsansvar

I kraft av å være en viktig aktør og sysselsetter i vårt lokalsamfunnet har Oslo City både en forpliktelse og en mulighet til å kunne drive miljøriktig og påvirke miljøet og samfunnet rundt oss i en positiv retning.
Sammen med vår eier Steen & Strøm har vi utviklet en CSR-strategi som fokuserer på miljø og bærekraft, men som også tar et ansvar i forhold til vårt lokalsamfunn og dets innbyggere. Vi kaller denne strategien Act For Good.

Act For Good er bygget opp rundt tre sentrale fokusområder:

Act For The Planet: Sikre fokus på at Oslo City/Steen & Strøm bidrar positivt til vår påvirkning på miljøet
Act For Territories: Være en positiv bidragsyter til vårt lokalsamfunn gjennom samarbeid og utvikling
Act For People: Verdiskapning gjennom fokus på mennesker i alle aktiviteter

Du kan lese mer om Act For Good her

Vi prioriterer miljø- og sosial ansvarlighet høyt og vi jobber målrettet og langsiktig med samfunnsansvar i tråd med miljøledelsessystemet ISO 14001. Dette innebærer blant annet:

Reduksjon av strømforbruk og CO2-utslipp
Høy avfallssorteringsgrad og høyest mulig gjenbruk
Etterspørsel av miljøvennlige varer ved innkjøp
Tilrettelegge for at samarbeidspartnere, leverandører og leietakere kan være med på å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.

Vår ambisjon er å skape miljøer der det er attraktivt å møtes, både i og rundt senteret.


Senterets drift er sertifisert i henhold til ISO 14001 – se sertifikat her

Du kan lese mer om Steen & Strøms CSR politikk her - se her