Vilkår og betingelser for bruk

Vilkår for bruk
 
Enhver bruk av Nettsiden samt medlemskap i Kundeklubben innebærer at brukeren aksepterer disse vilkårene. Vi gjør oppmerksom på at noen av tjenestene som tilbys på Nettsiden har spesielle vilkår som utfyller de foreliggende vilkårene.
 
1. Formålet med Nettsiden
 
Å gi generell informasjon om kjøpesenteret Oslo City og lojalitetsprogrammet "OC Club" (heretter omtalt som "Kundeklubben") i STEEN & STRØM Norge AS (“Steen & Strøm”), samt å gjøre det mulig for brukerne å melde seg inn i Kundeklubben.
 
All informasjon på Nettsiden utgjør et tilbud om å inngå avtale eller et tilbud om å kjøpe eller selge, med mindre annet er oppgitt.
 
1. 2. Medlemskap i kundeklubb
 
Jeg bekrefter at informasjonen jeg har oppgitt er korrekt og at jeg vil motta SMS-meldinger og e-post fra dere.
Informasjonen vil kun bli benyttet av senteret i kommunikasjonsøyemed og alle personopplysninger behandles i henhold til gjeldende forskrifter i Personopplysningsloven av 14. april 2000.
Utmelding av kundeklubben medfører at alle dine personopplysninger vil bli slettet.
STEEN & STRØM kan beslutte å utestenge eller utvise et medlem for brudd på disse vilkårene.
 
3. Garantier
 
Brukeren vil holde STEEN & STRØM, i tillegg til alle som er involvert i opprettelse, distribusjon og produksjon av Nettsiden, skadesløs mot ethvert krav, ansvar, kostnad og utgift som resultat av overtredelse av disse vilkårene eller i forbindelse med bruk av Nettsiden.
Brukeren alene er ansvarlig for all informasjon og alle opplysninger han/hun oppgir, og forplikter seg til å holde STEEN & STRØM skadesløs i forhold til ethvert direkte og indirekte erstatningskrav dette måtte resultere i.
Brukeren alene er ansvarlig for enhver direkte eller indirekte skade, materiell eller immateriell, han/hun måtte forårsake som følge av uriktig bruk av den tjenesten Nettsiden tilbyr. I ovennevnte tilfeller samtykker brukeren i å holde STEEN & STRØM skadesløs, herunder ved å dekke advokatsalærer innen rimelighetens grenser i tilfelle sistnevnte dømmes til å betale skadeserstatning. I tillegg samtykker brukeren i å refundere kostnader STEEN & STRØM pådrar seg ved å reparere skade vedkommende har forårsaket.
 
4. Ansvar
 
STEEN & STRØM skal ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som resultat at noen får tilgang til eller besøker Nettsiden, eller av informasjonen som finnes på denne av hvilken som helst art. STEEN & STRØM fraskriver seg ethvert ansvar for når beslutninger tas og hvilke handlinger brukerne utfører utelukkende på grunnlag av informasjon som er publisert på Nettsiden.
STEEN & STRØM fraskriver seg ethvert ansvar for skader brukeren pådrar seg spesielt de som skyldes tap, skade eller endring av filer, og spredning av virus som kan infisere datautstyr eller andre eiendeler mens brukeren er tilkoblet / besøker / eller bruker Nettsiden.
Brukeren er klar over at overføring av data via Internett er teknisk upålitelig, og at selve dataene ikke er beskyttet mot eventuelt misbruk. Under disse forholdene skjer kommunikasjon av passord eller andre konfidensielle opplysninger, og mer generelt, all sensitiv informasjon, på brukerens eget ansvar.
Det er opp til brukeren å iverksette alle egnede tiltak for å beskytte egne opplysninger og eget utstyr mot spredning av virus eller forsøk på inntrengning i et datasystem av tredjeparter gjennom Nettsidens tjenester.
Brukeren er klar over at utstyret er koblet til Internett under brukerens eget ansvar, og STEEN & STRØM er derfor ikke ansvarlig for noen skade som måtte oppstå mens han er innlogget.
Likeledes, i full kjennskap til det ovennevnte, holder brukeren STEEN & STRØM skadesløs med hensyn til én eller flere av de ovennevnte tilfeller.
 
5. Oppdatering
 
STEEN & STRØM gjør alle rimelige anstrengelser for å holde informasjonen på Nettsiden oppdatert. All informasjon som er gjort tilgjengelig for personer som besøker Nettsiden, ble valgt på en bestemt dato.
De kan kreve en oppdatering som ikke kunne gjøres på det tidspunktet de ble lest enten av tekniske eller andre årsaker, eller være gjenstand for endringer. STEEN & STRØM skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.
 
6. Lenker
 
Nettsiden kan inneholde lenker til andre nettsider. Nettsidene som disse lenkene viser til er, med mindre annet er oppgitt, uavhengige av Nettsiden og STEEN & STRØM. STEEN & STRØM kan på ingen måte holdes ansvarlig for innholdet på disse nettsidene, eventuell skade som måtte oppstå på grunnlag av oppkoblingen til disse nettsidene, informasjonen som finnes der, transaksjoner som kan bli gjennomført; nettsidenes redaktør bærer dette ansvaret alene.
Enhver hyperlenke som gir tilgang til Nettsiden eller noen underside eller del av denne krever skriftlig forhåndssamtykke fra STEEN & STRØM.
 
7. Delingsfunksjoner på sosiale nettverk
 
Nettsiden tilbyr funksjonalitet for å dele noe innhold på sosiale nettverk. Brukeren samtykker i denne forbindelse i ikke å fordreie betydningen av innholdet eller undergrave STEEN & STRØMs omdømme. Uansett er denne delen brukerens ansvar alene.
 
 
8. Publisering av innhold
 
8.1. Medlemmer av Kundeklubben kan få mulighet til å legge ut kommentarer om artiklene som er publisert på egne områder av Nettsiden.
 
8.2. Brukeren har eneansvaret for innholdet som er lagt ut på nettsiden samt tekst og / eller meninger som er formulert. Brukeren samtykker spesifikt i at det overhodet ikke er sannsynlig at disse opplysningene skader de legitime interessene til tredjeparter.
 
Som sådan forplikter han/hun seg til:
 
– Ikke å ærekrenke, misbruke, sjikanere, true eller fornærme noen eller krenke andres rettigheter,
– Ikke å bruke krenkende språk
– Ikke å rettferdiggjøre forbrytelser mot menneskeheten eller oppfordre til rasisme eller overgrep mot barn,
– Ikke å skape en falsk identitet eller utgi seg for en annen person,
– Ikke å spre virus, trojanere, logiske eller andre skadelige eller destruktive programbomber
– Ikke å forstyrre driften av Nettsiden,
– Ikke å kreke personvern- og bilderettighetene til personer som kan identifiseres i innholdet
– Generelt ikke å spre materiale som kan krenke immaterielle rettigheter eller tredjeparts rettigheter, herunder varemerkerettigheter, personvernrettigheter eller opphavsrett.
 
8.3. Brukeren garanterer STEEN & STRØM mot alle krav, direkte eller indirekte basert på denne ordlyden og / eller data som noen kan rette mot STEEN & STRØM. Han/hun skal i særdeleshet bidra til å betale ethvert beløp som resultat av en tredjeparts krav mot STEEN & STRØM, herunder advokatsalær og saksomkostninger.
 
8.4. I henhold til forskriftene er STEEN & STRØM ikke ansvarlig for innhold brukerne legger ut på Nettsiden. Imidlertid har de moderatorfunksjon slik at de kan moderere brukernes bidrag. Moderering utføres i ettertid. Grunnen til dette valget er at det er praktisk umulig å forhåndskontrollere alt innholdet på grunn av umiddelbarheten og viktigheten av mengden innhold. Prinsippet om moderering i ettertid fremmer brukernes ytringsfrihet. Alle brukere må ta ansvar og sørge for å overholde grunnleggende lover og forskrifter, spesielt de som er nevnt i denne artikkelen. Dermed er brukeren informert om at STEEN & STRØM forbeholder seg retten til å fjerne hele eller deler av innholdet når som helst og av hvilken som helst grunn uten forutgående varsel eller begrunnelse. Brukeren skal ikke hevde noe krav i denne forbindelse. Brukere som blir støtt av innholdet til en annen bruker, kan kontakte moderatoren på følgende adresse: LEGG INN Kontaktinfo til senter Brand Manager eller den som admin siden pr senter.
 
9. Behandling av personopplysninger
 
Nettsiden samler inn ulike former for personopplysninger. Hver form viser kontrolleren, formålet for behandlingen av opplysningene og hvem som mottar dem.
Dersom påkrevde felt i skjemaet står tomme, kan søknaden ikke behandles.
Den person hvis personopplysninger er samlet inn har rett til innsyn og retting i henhold til lov nr. 31 av 14. april 2000 om behandling av personopplysninger. Skjemaet opplyser spesielt om hvem som har rett til innsyn og retting. Denne personen kan også, av legitime grunner, motsette seg at hans/hennes personopplysninger blir behandlet.
Behandling av innsamlede personopplysninger skjer i henhold til Datatilsynets retningslinjer.
 
10. Immaterielle rettigheter
Denne Nettsiden, herunder alle visuelle elementer, layout og samtlige artikler, pressemeldinger og generelt all informasjon på Nettsiden tilhører ene og alene STEEN & STRØM eller tredjeparter hvor det foreligger avtale med om tillatelse til å publisere. Brukeren har ikke rett til å gjengi, spre eller generelt utnytte dette på noen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra STEEN & STRØM.
 
11. Tilgang til Nettsiden
 
STEEN & STRØM forbeholder seg retten til å endre, begrense eller avbryte tilgang til hele eller deler av Nettsiden, herunder, men ikke begrenset til, innhold, funksjoner eller tid hvor den er tilgjengelig, uten varsel.
 
12. Endring av disse vilkårene
 
Disse vilkårene kan endres når som helst. Gjeldende versjon er den som er i kraft den dagen man besøker Nettsiden.

#JustAsk

Vi svarer
innen en time
på vår facebookside

Still ditt spørsmål
Åpningstider
Mandag - fredag 10 - 22. Lørdag 10 - 20

Phone : +47 815 44 033
> Kontakt oss

Top